Facebook Connect And The Panoptic Model

Facebook Connect is een online systeem dat informatie delen en organiseren via het web makkelijker maakt. Facebook biedt via andere websites buiten het Facebook platform de mogelijkheid aan om gebruik te maken van Facebook Connect. Dankzij die tool is het mogelijk voor gebruikers om via de inloggegevens van Facebook in te loggen op een andere site die aangesloten is bij Facebook Connect. Foursquare maakt de stap van deze nieuwe transmediale omgeving naar de fysieke ruimte en is een dienst gerelateerd met Facebook Connect waar gebruikers naast online interesses en websites ook fysieke locaties en interesses kunnen delen. De vraag in deze paper is in welke vorm van agency Facebook Connect overlaat aan de gebruiker.

Om deze vraag succesvol aan Facebook Connect te relateren is het noodzakelijk om een theoretische basis neer te zetten. Aan de hand van theorieƫn die zich richten op de onderwerpen disciplinering, de databody, controlering als in structurering, en commerciƫle motieven moet het mogelijk zijn om de implicaties van Facebook Connect helpen te beschrijven in relatie tot de agency van de gebruikers.

Facebook Connect wordt in deze paper benaderd vanuit een optiek van surveillance om deze terug te koppelen naar een eventuele beperking of bevrijding van agency. Als basisreferentie dient een model van surveillance welke in direct contact met de mensen staat en waar deze ook actief op reageren. Dit betreft het Panoptisch model van Foucault gebaseerd op het panopticum van Bentham waar dit model van disciplinering zijn grondslag heeft in een institutionele samenleving. [....]

Continue readingComment